Regulaminy

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
NIEPEDAGOGICZNYCH
 Regulamin wynagradzania pracowników niepedagog. Zespól Szk.-Przedszk. nr 1.pdf

Opublikowane przez: | Autor: Marta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-06-12 14:25:58 | Data modyfikacji: 2021-03-05 11:57:32.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU WYNAGRADZANIA
 Regulamin wynagr. załącznik nr 1 stanowisk pracy w plac..pdf

Opublikowane przez: | Autor: Marta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-06-12 14:27:29 | Data modyfikacji: 2021-03-05 11:57:51.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU WYNAGRADZANIA
 Regulamin wynagr. - Załącznik nr 2 min. max. zasadn. - obsługa.pdf

Opublikowane przez: | Autor: Marta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-06-12 14:28:05 | Data modyfikacji: 2021-03-05 11:58:28.
Regulamin SU
 Regulamin Samorządu Uczniowskiego.docx

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-03-05 11:54:51 | Data modyfikacji: 2021-03-05 11:58:49.
Regulamin biblioteki szkolnej
 Regulamin biblioteki nowy.docx

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-03-05 11:55:30 | Data modyfikacji: 2021-03-05 12:00:41.
Regulamin korzystania z podręczników szkolnych
 Regulamin korzystania z podręczników.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-03-05 11:56:07 | Data modyfikacji: 2021-03-05 12:08:22.
Regulamin korzystania z technologii
informatycznych
 Regulamin korzystania z technologii informacyjno.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-03-05 11:56:43 | Data modyfikacji: 2021-03-05 12:08:45.
Regulamin pracowni biologicznej
 Regulamin pracowni biologicznej.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:09:40 | Data modyfikacji: 2021-03-05 12:08:45.
Regulamin pracowni chemicznej
 regulamin pracowni chemicznej.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:10:13 | Data modyfikacji: 2021-03-05 12:08:45.
Regulamin sali gimnastycznej
 regulamin sali gimnastycznej.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:10:41 | Data modyfikacji: 2021-03-05 12:08:45.
Regulamin RP
 Regulamin RP.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:11:15 | Data modyfikacji: 2021-03-05 12:08:45.
Regulamin świetlicy
 REGULAMIN swietlicy.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:11:50 | Data modyfikacji: 2021-03-05 12:08:45.
Regulamin wyjść pozaszkolnych
 Regulamin wyjść pozaszkolnych.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:12:26 | Data modyfikacji: 2021-03-05 12:08:45.
Zasady funkcjonowania szkoły Covid - SPE
 Zasady funkcjonowania szkoły COVID - uczniowie SPE.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:13:16 | Data modyfikacji: 2021-03-05 12:08:45.
Zasady funkcjonowania szkoły Covid
 Zasady funkcjonowania szkoły COVID.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:13:45 | Data modyfikacji: 2021-03-05 12:08:45.
Regulamin wycieczek szkolnych
 Szkolny Regulamin Wycieczek Szkolnych.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:14:23 | Data modyfikacji: 2021-03-05 12:08:45.
Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:14:23
Opublikowane przez: