Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
Przeprowadzenie zajęć z matematyki w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkoła Podstawowa nr
2 w Biskupcu oraz zajęć z biologii w Zespole
Szkół w Kobułtach - Gimnazjum z podziałem na
zadania

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - 5.doc

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - 5.doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu...- 5.doc

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 5.doc

Załącznik nr 5 - Wykaz osób - 5.doc

Załącznik nr 6 - Oświadczenie grupa kapitałowa - 5.doc

Załącznik nr 7 - Oświadczenie, podwykonawca - 5.doc

Załącznik nr 8 - Formularz osobowy - 5.doc

Załącznik nr 9 - Karta punktacyjna - 5.doc

Załącznik nr 10 - wzór umowy - 5.pdf

Częściowe unieważnienie.pdf

 Ogłoszenie - edukacja.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-29 12:54:22 | Data modyfikacji: 2014-08-20 13:42:09.
Data wprowadzenia: 2014-07-29 12:54:22
Data modyfikacji: 2014-08-20 13:42:09
Opublikowane przez: Administrator BIP
« powrót